Цена на 1 л. бензин
Цена на 1 кг. метан
Цена на 1 л. пропан бутан
Разход на бензин за 100 км пробег (при 90 км/час)

Газ:
14.30 лв. (-9.10 лв.)
Метан:
9.05 лв. (-14.35 лв.)
Бензин:
23.40 лв.